TJÄNSTEHUND

Patrullhund

Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten.

Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar.

Frivillig försvarsorganisation

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation. På uppdrag av Hemvärnet inom Armén
utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband.
I förbandet är du i första hand soldat, där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet.

Räddningshund
För dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en nationell räddningsinsats tillsammans med din hund.