Vår kommitté består av


Ann Palmlund ann.palmlund@gmail.com
Linda Ohlsson linda.ohlsson13@gmail.com
Ann-Britt Magnusson annmaggm@gmail.com

Kommitténs uppgift är att förmedla kunskap genom att ordna föreläsningar och workshops mm.
Tar gärna emot tips från medlemmar i klubben om vad man önskar lyssna eller se på!

Foto: Christin Gidlöv