Innan du anmäler dig till någon kurs - läs på Kurser/Träning om vår generella information och bestämmelser avseende kurser.

Andra kurser

SPECIALSÖK - 
GRUNDUTBILDNING

Tävlingsinriktad utbildning
Syftet är att hundägaren tillägnar sig grundläggande kunskap och erfarenhet i specialsök
för att kunna delta i SBK:s prov klass 1 i specialsök.
Förkunskap: Allmänlydnad 
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Start: September 2023
Kursinnehåll: Sökhundens arbete, samspel med hund, hundens lärande,
betydelsen av lek med hund, motivation, uthållighet, drivkraft,
föremålsintresse och belöning. Stressfaktorer. Hundens luktsinne.
Hantering av preparat och kontaminering. Urvalsövningar med röd Kong Classic.
Söka, hitta och markera dofter i olika miljöer.
Doftdiskriminering.
SBK:s tävlingsform och regelverk för specialsök.
Kurslitteratur: Kompendium och kurslitteratur (ingår i kursavgiften)
Pris: 1000 kr (ange ditt medlemsnummer)
Svar om anmälningsläget lämnas direkt vid varje intresseanmälan.

Start: torsdagen 7 september kl 18.00 - ca 20.30 på Ronneby Brukshundklubb.
Kursträffar kl 18.00 - 20.30
torsdagar 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11 och 7/12.

Kursen för hösten 2023 är nu fulltecknad.
Intresseanmälningar efter 28 maj placeras på en reservlista.

SPECIALSÖK – FORTSÄTTNINGSKURS

Tävlingsinriktad utbildning

Kursens syfte är att föraren ska tillägna sig förmåga att praktiskt utöva specialsök, kunna analysera och förstå sin hunds beteenden i söksituationer samt att ekipaget ska ha tillräcklig kunskap för att delta i SBK:s prov klass 1, 2 och 3 i specialsök.
Förkunskaper: Grundutbildning specialsök eller motsvarande.
Krav: Grundläggande färdigheter enligt SBK:s regler för specialsök klass 1
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Start: Februari/mars 2024
Kursinnehåll: Fördjupning specialsöktekniker. Fokus på stabil markering, systematiskt sökande, uthållighet, hundens samspel med föraren, vikten av belöning och lek, samt praktik i varierande sökmiljöer. Analys och tillämpning av SBK:s beskrivningskriterier. Praktiska övningar med fokus på provklasserna 2 och 3 enligt SBK:s regler för specialsök.
Kurslitteratur: Kompendium och vetenskapliga artiklar om specialsök.
Pris: 750 kr (ange ditt medlemsnummer)
Svar om anmälningsläget lämnas direkt vid varje intresseanmälan.