Innan du anmäler dig till någon kurs - läs på Kurser/Träning om vår generella information och bestämmelser avseende kurser.

Andra kurser

SPECIALSÖK - 
GRUNDUTBILDNING

Tävlingsinriktad utbildning
Syftet är att hundägaren tillägnar sig grundläggande kunskap och erfarenhet i specialsök
för att kunna delta i SBK:s prov klass 1 i specialsök.
Förkunskap: Allmänlydnad 
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Start: September 2023
Kursinnehåll: Sökhundens arbete, samspel med hund, hundens lärande,
betydelsen av lek med hund, motivation, uthållighet, drivkraft,
föremålsintresse och belöning. Stressfaktorer. Hundens luktsinne.
Hantering av preparat och kontaminering. Urvalsövningar med röd Kong Classic.
Söka, hitta och markera dofter i olika miljöer.
Doftdiskriminering.
SBK:s tävlingsform och regelverk för specialsök.
Kurslitteratur: Kompendium och kurslitteratur (ingår i kursavgiften)
Pris: 1000 kr (ange ditt medlemsnummer)
Svar om anmälningsläget lämnas direkt vid varje intresseanmälan.

SPECIALSÖK – FORTSÄTTNINGSKURS

Tävlingsinriktad utbildning

Syftet är dels att föraren tillägnar sig förmåga att praktiskt utöva specialsök samt att analysera och förstå sin hunds beteenden i söksituationer, dels att kunna delta i SBK:s prov klass 2 och 3 i specialsök.
Förkunskaper: Grundutbildning specialsök eller motsvarande.
Krav: Grundläggande färdigheter enligt SBK:s regler för specialsök klass 1
Kurstid: 4 träffar x 3 studietimmar
Start: Februari 2023
Kursinnehåll: Fördjupning specialsöktekniker. Fokus på stabil markering, systematiskt sökande, uthållighet, hundens samspel med föraren och praktik på varierande sökmiljöer. Belöning och lekens betydelse. Analys av bedömningskriterier. Praktiska tillämpningar.
Inriktning mot att uppnå kraven för provklasserna 2 och 3 enligt SBK:s regler.
Kurslitteratur: Kompendium och vetenskapliga artiklar om specialsök.

Pris: 500 kr (ange ditt medlemsnummer)
Svar om anmälningsläget lämnas direkt vid varje intresseanmälan.