Litteratur för utlåning

Ansvarig: Karina Berggren
karina.berggren@telia.com 070 147 66 03
Arbetssätt: Karina kontaktas, träff bestäms, utlåning sker, återlämning sker.
Karina påminner efter viss tid, så att förrådet av litteratur kan rotera. 

RALLYLYDNAD

100% Rallylydnad av Ida Lindgren (5 ex)
Omarbetning och anpassning till nya reglerna.
Alla klasser behandlas.
Använd gärna boken som en uppslagsbok. Den är
förstås speciellt bra för dem som kommit till
avancerad- och mästarklass.

Rallylydnad av Inki Sjösten (1 ex)
Behandlar nybörjarklass och fortsättningsklass.
Träningsplan finns i häftet.
Dvd:n visar ekipage i nybörjar- och fortsättningsklass från Ronneby
Brukshundklubb.
Häftet bygger på Allmänlydnadsbokens ordinlärning
och den allmänlydnad som man måste ha med sig
även i en tävlingssituation.
Ingår i klubbens kursmaterial.

AGILITY

Agility – Grunden är grunden av Mikaela Holegård
(1 ex)
Över 100 kombinationer och övningar till din
agilityträning.
Bland rubrikerna:
Starter, två hopphinder, tre hopphinder, staket, tunnlar.
Balans och tunnel, gungan, signal och funktion (inlärning) slalom, raksträcka och lägre kombinationer.
Ingår i klubbens kursmaterial.

Agility – från grunder till första start av Fanny Gott (1 ex)
Den här boken för dem som vill lära sig roliga,
effektiva och smarta metoder för grundträning, hinderinlärning och grundläggande handling.
I boken får du också lära dig mer om belöningar,inlärning och
hur du kan få din hund att ha rätt sinnesstämning på agilitybanan.

RELATION OCH MENTALITET

Bra relation av Kenth Svartberg (3 ex)
Boken ligger till grund för SBK:s ledarutbildningar.
Behandlar TSB-modellen. T= trygghet,
S = samarbete och B = bestämmande.
Boken är omtyckt av dem som går våra ledarutbildningar.
Passar alla typer av hundägare med olika typer av hundar.
Läs och begrunda!    288 sidor

Mentalitetsboken av Ingalill/Curt Blixt och
Kenth Svartberg (3 ex)
Boken ALLA borde läsa med eftertanke.
Hundens egenskaper är så viktiga att känna till i olika sammanhang.
Hur är föräldradjuren till den tänkta valpen? Ras - individ? Provformer.
Beskrivning av de olika egenskaperna som testas och blir officiella.
Etologiskolan av K Svartberg är intressant.

Hundars mentalitet (1 ex)
Inki & Roland Sjösten har tagit fram detta enkla häfte till ledarutbildningar
inom SBK där ämnet hundars mentalitet ingår.
Skälet är att de benämningar som används inom MT passar bra att
använda även i samspråk med ”vanliga hundägare”.   60 sidor

Roland var tillsammans med Curt Blixt den som
”skapade” detta test en gång i tiden…
Ingår i klubbens kursmaterial

Dvd:er om mentalitet av Roland Sjösten (1 ex av vardera)
Genom att kolla dvd:er om mentalitet kan man lära sig en del om hundars beteenden.
Att läsa hund börjar där.
Sedan är det bara ”resten kvar” – att välja rätt träningssätt, rätt belöningar, ha rätt timing osv…
Se: SBK:s Mentalbeskrivning Valp,
Mentalbeskrivning Hund del 1 och 2, Mentaltest och
SKK:s BPH (beteende- och personlighets-beskrivning hund)

Lugnande signaler av Turid Rugaas (2 ex)
Ett litet häfte med många aha-tankar ”är det därför min hund beter sig så”.
Rubrikerna i häftet är bl.a.
 -Lugnande signaler – en livförsäkring
- Lugnande signaler – hur vi ser och använder dem
- Hur är det med valpar
- Den stressade hunden

Hundens språk och tankar av Per Jensen (1 ex)
1. Hundens släktingar och ursprung
2. Domesticeringen
3. Medfödda beteenden och upplevelser
4. Inlärning och erfarenhet
5. Tankar och känsloliv
6. Beteendets ärftlighet
7. Socialt beteende och flockliv
+ fortsatta kap till 13. 200 sid.

Din hunds beteende /Gyllensten 2018 (5 ex)
SBK:s officiella mentalbok (2018) med bl a
beskrivning av nya Mentaltestet som gäller 2022,
troligtvis.
De ”nya” egenskaperna är: Socialitet,
Social kamplust, Jaktkamplust, Aggression,
Försvarslust, Temperament, Nerver, Minnesbilder, Drivkraft (mod),
Skottfasthet, Imponer-/hotbeteende.
133 sid.
Gamla Mentaltestet finns i Mentalitetsboken av
Svartberg/Blixt.

ALLMÄNLYDNAD

Allmänlydnad av Inki Sjösten (1 ex)
Skapa en god och hållbar relation och ett fint
samarbete med din hund
Innehåll: Om livet med hund, Hundens utveckling,
”Bra” – duktig hund
Du hund och jag människa
Hur lär sig hunden?
Inlärning av ord
Hundens skötsel och hundägarens ansvar
Mentalitet – problembeteenden.
Övningsbank. 160 sidor.

Denna bok är kursbok på grund- fortsättnings- och
Aktiv m Hund kurserna i
Ronneby Brukshundklubb

Härliga valptid av Ingalill och Curt Blixt (3 ex)
Boken ingår i kursmaterialet för instruktörsutbildning
allmänlydnad.
Innehållet kan komplettera och/eller
exemplifiera klubbens kursbok Allmänlydnad.
Passar alla typer av hundägare med olika typer av valpar/hundar.
Instuderingsfrågor – författande av ALI 2018-
deltagare medföljer som en hjälp i att kolla att man förstått boken.

Bäst var-dag – Brandel/Svendsen 2018 (2 ex)
SBK:s ”officiella” kursbok på grundnivå. Bilderbok
med lite text.
- Så tänker din hund
- Belöningar - Vänta
- Gå i koppel - Inkallning
- Nosarbete
140 sid

PEDAGOGIK

Barn & unga tränar hund av Mia Persson (1 ex)
Häftet kompletterar boken Allmänlydnad genom att ordinlärningen
presenteras som bildserier.
Bildtexterna är korta, raka och tydliga. Gör si, sedan så, beröm och belöna.
Ibland kan lydnadsträning bli komplicerad för både hundägare och hund.
Då kan det vara bra att ”ta om” och göra träningen enkel.
Så… häftet är bra inte bara för unga hundägare utan faktiskt även för oss ”gamle”.

Handbok för instruktörer av Anne-Marie
Folkesson (4 ex)
En enkel kortfattad skrift om att vara ledare för kurser och kanske även vid tävlingar.
Om ledarroller, attityder, lyssna och prata, bekräftelse
och feedback, ställa frågor, lärstil och
informationsbearbetning. 38 sid.

Att växa genom möten av Kay Pollak (2 ex)
En liten tänkvärd bok som kan förändra ens
tänkesätt…
Läs.
Läs sakta. Ta det med ro.
Läs och lev med innehållet.
Läs igen. Diskutera.
Gläds åt dina framsteg.
Och sakta, sakta låt en förändring börja ske!

Hur svårt kan det va´? av Eva Bodfäldt/Åsa
Nilsonne (1 ex)
Hur svårt kan det vara att undervisa hundägare som vill utvecklas
tillsammans med sina hundar?
Hur förklarar jag så mina kursdeltagare verkligen förstår?
På vilka sätt kan man berömma hundägaren?
Vad gör man om hundägaren inte gör några framsteg?
Hur gör man medlemmarna delaktiga i varandras träning?

 

Prestationsglädje – Niina Svartberg 2019 (4 ex, 288 sid)
Boken handlar om hur man ”får till det” på tävlingsplanen.
Oavsett vilken hundsport du är intresserad av är Niina Svartbergs största
förhoppning att denna bok hjälper dig att vilja och våga.

Några rubriker:
Om tävlingspsykologi och mental träning
Din mentala träningsväska – en träningsintroduktion
Självkänsla och självförtroende
Hur tänker du egentligen?
Kvalitet i träningen
Prestera på tävling

TÄVLINGSLYDNAD

Startklass av Inki Sjösten (1 ex)
Häftet bygger på Allmänlydnadsbokens ordinlärning.
Modellen är målbildsträning dvs. att hunden tänker på sin belöning när den
hör ett visst ord/en viss signal.
Hunden lär sig tänka när (den får belöningen), var (den får belöningen) och hur
(belöningen sker).
Föraren ser till att göra lika varje gång under inlärningstiden så hunden förstår.
Hunden får avgöra vilken belöningshändelse som passar – föraren får avläsa det…  36 sidor.
Se dvd:n – där visas detta träningssätt.
https://youtu.be/ee6thlPZa4k
Ingår i klubbens kursmaterial

Mot startklass – Svartbergs 2018 (2 ex)
Belöningsträna din hund för lydnadens startklass.
Vad är egentligen tävlingslydnad?
Belöningsträningens grunder
Moment för moment i startklassen
Att träna hunden för tävlingsstart
Utvärdera efter tävling
112 sid

Brukslydnad – Appellklass
av Inki Sjösten (1 ex)
Inlärning och träning av lydnadsmomenten i
appellklass enligt modell back chaining =
målbildsträning.
Mycket effektiv och för hunden: "enkel” träning.
Belöningsstrategier fokuseras på tillsammans med belönings- och slutsignal.
Utöver inlärning och träning finns i häftet allmänna råd för träning och tävling. 48 sid
Se filmen på Youtube!
Ingår i klubbens kursmaterial

Brukslydnad – Appellklass
av Inki Sjösten (1 ex)
Inlärning och träning av lydnadsmomenten i
appellklass enligt modell back chaining =
målbildsträning. Mycket effektiv och för hunden: "enkel” träning.
Belöningsstrategier fokuseras på tillsammans med belönings- och slutsignal.
Utöver inlärning och träning finns i häftet allmänna råd för träning och tävling. 48 sid

Se filmen på Youtube!
Ingår i klubbens kursmaterial

SPECIALSÖK/NOSEWORK

Specialsök av Maria Gabrielsson
Jakten på röd kong
Böcker finns hos kommittén Specialsök –
kontakta Rose-Marie Olsson (se kontakt på hemsidan).
Klubbens kursbok för specialsökskurser.

Nosework av Helena Lindhe & Britt Nylund (2 ex)
Vill du stimulera din hund på ett enkelt och roligt sätt
är nosework aktiviteten för dig.
Nosework är sporten där hunden får använda sin nos i olika miljöer.
Hunden lär sig söka efter specifika dofter inomhus, utomhus.
På fordon och i behållare av alla de slag.

Spårhunden 2019 av Inki & Roland Sjösten (1 ex)
Boken handlar om inlärning och träning av brukspår, precisionsspår och frispår.
Blandad träning kan ge bra självförtroende åt en hund. Stor vikt läggs vid
själva inlärningen – grundövningar med anpassad hjälp efter hundens förutsättningar.
I slutet av boken berörs alla de problem man kan hamna i – många idéer till lösningar ges.
Till boken hör en dvd om inlärning och träning av spår från valp till appellklass
spårning.
Ingår i klubbens kursmaterial

Spår. Analysuppgift examination uppgift 1 och 2. (1 ex)
Rose-Marie Olssons uppgift (mars 2017) erbjuds till utlåning.
Olika litteratur om spår och spårträning jämförs och belyses. Intressant för den som vill
fördjupa sig i tänket kring spårträning.
Läs om hundens ålder vid träningsstart, spåregenskaper, olika typer av underlag,
uppdelad träning, om mål och delmål, hundens koncentrationsförmåga,
påverkan av vind och väder, spårupptag, markering av föremål, föremålsintresse,
bakspår, blindspår, viltspårsövergång.

Sökhunden av Inki & Roland Sjösten (1 ex)
Häftet behandlar inlärning och träning av en brukssökhund.
Målbildsträning dvs. ett specifikt ord/signal kopplas via inlärningen till en bild hos
hunden avseende vad (figurant), var (50 m ut) och hur (direktvittring).
Mycket enkelt och tydligt för både hund och förare.
Till häftet hör dvd om denna inlärningsmetodik.
Ingår i klubbens kursmaterial

Sök – domarutbildning 2019/2020
Inki Sjösten – lärare för söket på domarkursen – har gjort en sammanställning
från SBK:s hemsida betr. regler och frågeställningar kring söket.
Inte bara domare som behöver kunna detta… bra läsning även för
tävlande i sökhundsgruppen.
En hel del som man kanske inte tänker på…

Rapporthunden av Inki & Roland Sjösten (1 ex)
Boken behandlar bruksgrenen rapport.
Inte många som tränar denna gren längre men träningen kan vara bra
som komplement till annan träning bl.a. som
meningsfull motionering ”under kontroll”.
Kanske kan motionsträningen inspirera till mera tävlingslik träning -
du har kanske en rapporthund i din ägo!
Kanske idé att kolla upp det! Lycka till!

Uppletande av föremål av Inki & Roland Sjösten (1 ex)
Häftet med tillhörande dvd behandlar uppletandet från grunden.
Från föremålsintresse till ett effektivt uppletande i hel ruta.
Träningen är uppdelad i steg.
Det ger förare och hund en gemensam bild kring hur övningarna ska ske.
Problembeteenden som t.ex. tugg på föremålen tas bort innan de uppkommit…
Det är ett bra sätt att träna på… eller hur?

ÖVRIGT

Brukshunden krokodiltämjaren och jag /Leif Möller (1 ex)
Leif Möller – medlem i Ronneby Brukshundklubb på 80-talet
har skrivit denna humoristiska lilla bok kring det som hände honom och
hans riesensnauzer, när han började på klubben.
Boken är för dig som vill veta hur det verkligen går till när man utbildar sin
guldklimp till spårhund, sökhund eller bevakningshund i flygvapnet, säger Leif.

Jag och min hund 1938 /Erik Sandstedt (1 ex)
Sällskapshundens vård och dressyr
Författaren har velat samla sina erfarenheter som hundägare och flerårig
kursledare i hunddressyr och i all anspråkslöshet framlägga dem i denna bok.
Med utgångspunkt från de råd, som här ges, böra intresserade hund-ägare
i åtskilliga avseenden kunna besegra de svårigheter, vilka alltid yppa sig
vid hunddressyren.
Förutsättningen för att nå fram till ett verkligt gott resultat är dock
en kärleksfull behandling av den fyrbente vännen samt ihärdighet
och konsekvens vid övningarnas bedrivande. /Författaren

Jordbruksverket 2020 05 14
Föreskrifter och allmänna råd om hållande av
hundar och katter.
Kompendium
Kan även tas från Jordbruksverkets hemsida >>

Blygerhundar av Jessica Mann (1ex)
Innehåll:
Nördkunskap för superhjältar
Självförtroende för superhjältar
Träning av den rädda superhjälten
När du inte orkar vara en superhjälte
Förklaringar och träning
Antal sidor: 271

En PANGbok av Gunilla Backman (1ex)
Innehåll:
Människa och hund, Rädsla, Stress, Hjärnans
betydelse, Inlärning, Verktyg och nycklar för att hjälpa en hund att komma över rädslor, Separations- och
ensamhetsproblem, Ljud- och skotträdsla, Min
verktygslåda, Utmana din hund men utsätt den inte,
Ett bra hundliv, Att tänka på, Referenser, Författarens
tack, Om författaren.
Antal sidor: 128

Normalstadgar för lokalklubb

Fastställda av förbundsstyrelsen 2020-06-13.
Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben,
vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben.

Normalstadgar 20-06-13 (PDF) >>

2020 12 01

Youtube länkar till SRI:s filmer www.sripublication.se


SE Allmänlydnad
https://youtu.be/ee6thlPZa4k

DK Almen Lydighed (tal på danska)
https://youtu.be/PjjlfSYGbtE

Tävlingslydnad 2007/2012 klass I-II
https://youtu.be/mc4hfb4Zw20

Appellklass lydnad 2017:
https://youtu.be/tA1Ighasjrs

Startklass 2017:
https://youtu.be/9lcTPVuo0Lw

Appellklass sök:
https://youtu.be/XuYXmxDWrgY

Appellklass spår
https://youtu.be/hI1AHF1-has

Uppletande av föremål
https://youtu.be/ZVb55VYQ2VY

Rallylydnad:
https://youtu.be/tEi0LthbgxQ