Dokument 2022 - 2023

Valberedningens_förslag_2023

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange:
- vilken funktion som avses
- namn
- en kort presentation
- uppgift om att den föreslagne kandiderar

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Sänds till  styrelsen@ronnebybrukshundklubb.se
eller via nedanstående formulär.
Därefter är nomineringen avslutad.