VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE!
Tisdagen den 6 december kl 19.00 träffas vi i klubbhuset.

Anmäl gärna deltagande!

Dagordning medlemsmöte_221206 >>

22-10-31 13:39
NY KURSSIDA
Eftersom vi har många kurser att bjuda på har kurssidan delats upp så varje specialgren har fått en egen sida.
Du hittar alla kurser längst ner.
Läs mer på kurssidan >>

22-10-30 22:29
Elstängslet
Under vintern är strömmen på mellan 17.00 och 08.00

TRÄNING
Tisdagskvällar
är planen öppen för alla medlemmar som vill komma och träna.
Skotträning mellan 18.30 – 18.45 när det är dagsljus.
Ingen är direkt ansvarig utan de som vill träna skott får arrangera det
och ta kontakt med andra hundägare, som befinner sig i närheten så de är
beredda på skjutningen.

VÅRA SPONSORER

Hemsidan uppdaterades 22-11-18