STYRELSE 2023-2024

Roll Namn
Ordförande Jessica Hultgren
Vice ordförande Josefine Ronnerhall
Sekreterare Ann-Britt Magnusson
Kassör Roland Sjösten
Ledamot Marre Alexandersson
Suppleant Martin Pettersson
Suppleant Amanda Kullberg
Suppleant Annie Larsson
   
   
Revisor Elizabeth Olsson
Revisor Thomas Göransson
Revisor suppleant Linda Olsson
Revisor suppleant Anna Andersson
   
Valberedning Fredrik Berg, sammankallande
  Mia Persson
  Karina Berggren

KOMMITTÉER

Verksamhetsöversikt för 2023

HUNDÄGARUTBILDNINGSKOMMITTÉN

Grundkurser allmänlydnad
Startar mars – maj och augusti - oktober 2023

Fortsättningskurser allmänlydnad och Aktiv med hund
Startar vår (mars/april) och höst (augusti/september) 2023

Tävlingskurser lydnad och Spår/Sökkurser
Startar vår (april) och höst (september) 2023

Ledarträff tisdag 14/2 2023 (HuKom, Rally, Agility, Specialsök) om samordning av årets kursverksamhet.

Ledarträff för alla klubbens certifierade ledare
Tisdag 30 maj 2023 – för informationsutbyte

Ledarträff HuKom
Lördag 18/11 2023

Lördagslydnadsträning kl 10-13 dvs. kompetensutveckling fortsätter 2023.

Start av träningsgrupper anmäls till Studiefrämjandet.

Kursstarter TK Lydnad, Aktiv med hund, och spårkurs
April 2023

Specialsök fortsättning
Startar våren 2023

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Inga möten fastställda under 2023
Tävlingar - se kalendern.

AGILITYKOMMITTÉN
Grundkurs startar 2023 mars/augusti
Fortsättningskurs startar 2023 mars/augusti
Tävlingskurs startar 2023 mars
Officiell tävling 30 april 2023
Kommittémöten bestäms efter hand

RALLYLYDNADSKOMMITTÉN
Tävling 17/9 Fortsättning och Mästare
Grundkurs start april 2023
Tävlingskurs start april 2023
Kommittémöte sammankallas vid behov.

TEMAKOMMITTÉN
Kommer att ingå i marknadsföringskommittén

MENTALKOMMITTÉN
MH 2023   Uppfödar-MH
MH 2023   MH
MT 2023    MT
En funktionärsträff i januari för genomgång av förändring av bana samt bestämmelser.
Möte tre veckor före varje MH/MT samt ett planeringsmöte i november.

KONFERENSKOMMITTÉN
Träff under hösten.

STÄDDAGAR
Meddelas via direkt mail och på hemsidan.