STYRELSE 2022-2023

Roll Namn
Ordförande Jessica Hultgren
Vice ordförande Josefine Ronnerhall
Sekreterare Ann-Britt Magnusson
Kassör Roland Sjösten
Ledamot Marre Alexandersson
Ledamot  
Suppleant Martin Pettersson
Suppleant Amanda Kullberg
Suppleant Annie Larsson
   
Revisor Elizabeth Olsson
Revisor Thomas Göransson
Revisor suppleant Fredrik Berg
Revisor suppleant Linda Olsson
   
Valberedning Fredrik Berg, sammankallande
  Ann Palmlund
  Anette Robertsson

KOMMITTÉER

För information om alla våra kommittéer - se här >>

Kursledare >>

Verksamhetsöversikt för 2022

HUNDÄGARUTBILDNINGEN
Rullande grundkursstarter
Mars - maj, augusti - november

Rullande fortsättningskurser allmänlydnad
Mars - maj, augusti - november

Kursstarter TK Lydnad, Aktiv med hund, och spårkurs
April 2022

Specialsök fortsättning
Startar våren 2022

KOMMITTÉN FUNKTIONÄRSUTVECKLING
Lördagsträning (lydnad) kl 10 - 13
dvs kompetensutveckling fortsätter 2022.
Arbetsmöten/samråd med övriga kommittéer vid behov.
Start av träningsgrupper anmäls till Studiefrämjandet

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Inga möten fastställda under 2022
Tävlingar - se kalendern.

AGILITYKOMMITTÉN
Grundkurs startar 2022 mars/augusti
Fortsättningskurs startar 2022 mars/augusti
Tävlingskurs startar 2022 mars
Officiell tävling 30 april 2022
Kommittémöten bestäms efter hand

RALLYLYDNADSKOMMITTÉN
Tävling 14/5 Nybörjare och Avancerad
Tävling 17/9 Fortsättning och Mästare
Grundkurs start april 2022
Tävlingskurs start april 2022
Kommittémöte sammankallas vid behov.

TEMAKOMMITTÉN
Kommer att ingå i marknadsföringskommittén

MENTALKOMMITTÉN
MH 2022   Uppfödar-MH
MH 2022   MH
MT 2022    MT
En funktionärsträff i januari för genomgång av förändring av bana samt bestämmelser.
Möte tre veckor före varje MH/MT samt ett planeringsmöte i november.

KONFERENSKOMMITTÉN
Träff under hösten.

STÄDDAGAR
Meddelas via direkt mail och på hemsidan.