Vår kommitté består av

Inki Sjösten   070 823 09 99   inki.sjosten@outlook.com

Anna Andersson 070 815 01 74   anna.andersson@rss-ab.se

Kommitténs uppdrag är att ombesörja klubbens vidareutbildning för befintliga funktionärer samt utbilda nya funktionärer.

Är du intresserad av att bli funktionär i klubben?
Kontakta Anna eller Inki!

På bilden ser du de nya SBK-instruktörerna, examinerade 27/11 2021.
Med på bilden är även examinatorn och kursledaren.